TỦ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH FIRSTEK SCIENTIFIC

Nhà sản xuất: Firstek Scientific - Taiwan
Sản phẩm: THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HÓA HỌC
 
Hotline

0932436327

  •   Cam kết hàng chính hãng 100%
  •   Thanh toán khi nhận hàng
  •   Giao hàng nhanh chóng
  •   Tư vấn tận tình

TỦ MÔI TRƯỜNG

Hãng sản xuất: Firstek Scientific - ĐÀI LOAN

MODEL: BTH80/0

 - Khoảng nhiệt độ: 0 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khoảng độ ẩm: 20 - 98% RH, độ ổn định: 2.5 RH

 - Độ đồng nhất: 1oC, 3%RH

 - Điều khiển PID, hiện thị LED

 - Tủ có  02 giá bằng thép không gỉ chỉnh được khỏang cách

 - Kích thước trong: W40xD40xH50 cm

 - Kích thước trong: W88xD81xH81 cm

 - Cấu trúc bên trong hòan tòan bằng thép không gỉ

 - Cửa có cổng quan sát bằng kính

 - Nguồn điện: 220V/50Hz

TỦ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH

Hãng sản xuất: Firstek Scientific - ĐÀI LOAN

MODEL: PBTH80/0

 - Lập trình 10 chương trình, 100 bước, 999 chu kỳ

 - Khỏang nhiệt độ: 0 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khỏang độ ẩm: 20 - 98% RH, độ ổn định: 2.5 RH

 - Độ đồng nhất: 1oC, 3%RH

 - Điều khiển PID, hiện thị LCD

 - Tủ có  02 giá bằng thép không gỉ, điều chỉnh được khỏang cách

 - Kích thước trong: W40xD40xH50 cm

 - Kích thước trong: W88xD81xH81 cm

 - Cấu trúc bên trong hòan tòan bằng thép không gỉ

 - Cửa có cổng quan sát bằng kính

 - Nguồn điện: 220V/50Hz

TỦ MÔI TRƯỜNG

Hãng sản xuất: Firstek Scientific - ĐÀI LOAN

MODEL: BTH120/-20

 - Khỏang nhiệt độ: 0 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khỏang độ ẩm: 20 - 98% RH, độ ổn định: 2.5 RH

 - Độ đồng nhất: 1oC, 3%RH

 - Điều khiển PID, hiện thị LED

 - Tủ có  02 giá bằng thép không gỉ, chỉnh được khỏang cách

 - Kích thước trong: W50xD40xH60 cm

 - Kích thước trong: W98xD81xH97 cm

 - Cấu trúc bên trong hòan tòan bằng thép không gỉ

 - Cửa có cổng quan sát bằng kính

 - Nguồn điện: 220V/50Hz

TỦ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH

Hãng sản xuất: Firstek Scientific - ĐÀI LOAN

MODEL: PBTH120/-20

 - Khỏang nhiệt độ: 0 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khỏang nhiệt độ: -20 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khỏang độ ẩm: 20 - 98% RH, độ ổn định: 2.5 RH

 - Độ đồng nhất: 1oC, 3%RH

 - Điều khiển PID, hiện thị LCD

 - Tủ có  02 giá bằng thép không gỉ, điều chỉnh được khỏang cách

 - Kích thước trong: W50xD40xH60 cm

 - Kích thước trong: W98xD81xH97 cm

 - Cấu trúc bên trong hòan tòan bằng thép không gỉ

 - Cửa có cổng quan sát bằng kính

 - Nguồn điện: 220V/50Hz

TỦ MÔI TRƯỜNG

Hãng sản xuất: Firstek Scientific - ĐÀI LOAN

MODEL: BTH80/-20

 - Khỏang nhiệt độ: -20 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khỏang độ ẩm: 20 - 98% RH, độ ổn định: 2.5 RH

 - Độ đồng nhất: 1oC, 3%RH

 - Điều khiển PID, hiện thị LED

 - Tủ có  02 giá bằng thép không gỉ, điều chỉnh được khỏang cách

 - Kích thước trong: W40xD40xH50 cm

 - Kích thước trong: W88xD81xH81 cm

 - Cấu trúc bên trong hòan tòan bằng thép không gỉ

 - Cửa có cổng quan sát bằng kính

 - Nguồn điện: 220V/50Hz

TỦ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH

Hãng sản xuất: Firstek Scientific - ĐÀI LOAN

MODEL: PBTH80/-20

 - Lập trình 10 chương trình, 100 bước, 999 chu kỳ

 - Khỏang nhiệt độ: -20 - 100oC, độ ổn định: 0.5oC

 - Khỏang độ ẩm: 20 - 98% RH, độ ổn định: 2.5 RH

 - Độ đồng nhất: 1oC, 3%RH

 - Điều khiển PID, hiện thị LCD

 - Tủ có  02 giá bằng thép không gỉ chỉnh được khỏang cách

 - Kích thước trong: W40xD40xH50 cm

 - Kích thước trong: W88xD81xH81 cm

 - Cấu trúc bên trong hòan tòan bằng thép không gỉ

 - Cửa có cổng quan sát bằng kính

 - Nguồn điện: 220V/50Hz

Đối tác